Meny

Identifiera ledarbeteendenI strategisk kompetensförsörjning ingår chefsförsörjning på alla nivåer. Ett steg är att identifiera ledarbeteenden. I den här arbetsgruppen tar vi hästar till hjälp för att upptäcka dolda talanger och bekräfta alla goda ledarbeteenden alla människor har. 

 

Herta Lena

 

Streiff går banan 31 mars

  

Arbetsgruppen vid brasan

 
Datum: 2020-03-31 10:56